Celem nadrzędnym gimnastyki korekcyjnej jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawy u dzieci oraz wytwarzanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym.

Wady niezauważone i niekorygowane nasilają się w miarę dojrzewania i dorastania dzieci, co w konsekwencji może prowadzić do trwałych zniekształceń, a nawet do kalectwa w życiu dorosłym. Zajęcia w przedszkolu są prowadzone z zastosowaniem gier i zabaw
z elementami gimnastyki korekcyjnej, które stymulują dzieci do uczestnictwa w zajęciach.
 

 Realizowane treści programowe:

 •  Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy we wszystkich pozycjach wyjściowych do ćwiczeń
 •  Nauka podstawowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń 
 • Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach obręczy barkowej i biodrowej 
 • Nauka procesu oddychania torem piersiowym, brzusznym i mieszanym 
 • Wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków bez obciążenia 
 • Ćwiczenia wyprostne i antygrawitacyjne 
 • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu 
 • Ćwiczenia przeciw koślawości kolan 
 • Ćwiczenia rozciągające mięśnie kulszowo – goleniowe 
 • Przyjmowanie ustalonych pozycji prawidłowych na sygnały wzrokowe, słuchowe podczas gier i zabaw 
 • Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy i wykorzystanie jej w życiu codziennym

Gimnastykę korekcyjną prowadzi Pani Ewa Grządziel