Rada Rodziców Przedszkola Nr 1 w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Korytkowska Joanna

Zastępca Przewodniczącej RR – Sobierajska Karolina

Sekretarz RR– Kowalska Alicja

Skarbnik RR – Owczarek Joanna

Komisja rewizyjna – Dąbrowska Justyna

Komisja rewizyjna – Jurczyk Anna

Członek RR - Iwona Maryniak

Skład oddziałowych Rad Rodziców w roku szkolny 2017/2018:

GRUPA I:

Lepek Klaudia,  Fabiniak Monika,  Stachów Małgorzata

GRUPA II:

Maryniak Iwona,  Smolnik Anna,  Ulanowska Natalia 

GRUPA III:

 Korytkowska Joanna,  Kowalska Alicja,  Bartosiewicz Maria,  Czarnojan Beata,  Ferens Monika

GRUPA IV:

 Judek Dorota,  Sawicka Sylwia,  Wójcicka Agnieszka

GRUPA V:

 Sobierajska Karolina,  Michalczyk Adrianna,  Śliwińska Urszula

GRUPA VI:

 Domżalska Natalia,  Owczarek Joanna, Jurczyk Anna,   Dąbrowska Justyna