SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022


1.  Anna Bieńko- Wójcikiewicz - przewodnicząca
2. Jolanta De La Torre - zastępca przewodniczącej
3. Alicja Ozon- Piznal - sekretarz
4. Joanna Owczarek - skarbnik
5. Lidia Czarnecka- Borowiec - komisja rewizyjna
6. Sylwia Sawicka - komisja rewizyjna