Zestaw programów na rok szkolny 2021/2022

 

 •  Odkryjmy Montessori raz jeszcze - program wychowania przedszkolnego;

 •  Moje pierwsze angielskie słówka - program nauki języka angielskiego dla dzieci 5-6-letnich;

 • Spotkanie dzieci Bożych - program nauczania religii;

 •  Matematyka jest wszędzie – program własny nauczycielki Małgorzaty S.;

 •  Eksperymentujemy i odkrywamy świat - program własny nauczycielki Małgorzaty K.;

 • Program wychowawczy przedszkola;

 • Będę przedszkolakiem;

 • Program wspomagający rozwój kontaktów emocjonalno-społecznych dzieci przedszkolnych, zgodny z metodą Weroniki Sherborne;

 • Umiemy sobie radzić w trudnych sytuacjach;

 • Igraszki Smoka Szczepana – program wspomagający rozwój mowy dzieci przedszkolnych;

 •  W zdrowym ciele - zdrowy duch – program profilaktyki niezdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych.