Historia Przedszkola

Budynek przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Gryfinie, funkcjonuje jako przedszkole Nr 1 od roku szkolnego 1947/48 i do dnia dzisiejszego dnia słychać w nim gwar dziecięcych głosów.

Jako pierwsza opiekę nad placówką pełniła pani Zofia Burdziuk-Mazur, której to wychowankami były dzieci repatriantów. Zadaniem placówki była pomoc biednym dzieciom repatriantów w formie opieki i wyżywienia. Obsługę stanowiła jedna niemiecka kobieta, która sporządzała posiłki i sprzątała.

Stan techniczny budynku pozwalał na wykorzystanie tylko jednej sali na parterze. Pozostałą cześć budynku remontowała wówczas grupa jeńców niemieckich. W 1950 roku na parterze budynku funkcjonowały już trzy sale, w których przebywało około 100 dzieci. Taki stan wychowanków utrzymał się w latach 1950-1953.

W tym czasie w pomieszczeniach na I piętrze mieściły się biura Inspektora Szkolnego. Na terenie przedszkola dzieci uprawiały mały ogródek warzywny, obserwując przyrodę i ucząc się wychowania przez pracę. Od 1958 roku na potrzeby przedszkola oddano I piętro budynku, by tam zorganizować dwie sale zabaw dla dzieci. Wówczas przedszkole dysponowało pięcioma salami zabaw dla dzieci i mogło przyjąć więcej niż dotychczas dzieci.

W latach 1983-1987 trwa rozbudowa przedszkola. W taki oto sposób uzyskano dodatkowo: dwie sale zabaw dla dzieci (I piętro), szatnię dla dzieci (kosztem małej sali na parterze) oraz kuchnię i jej zaplecze (parter).

Obecnie przedszkole posiada sześć oddziałów. Na parterze znajdują się trzy szatnie dla dzieci, dwie sale zabaw, wspólna łazienka   kuchnia. Pierwsze piętro - cztery sale dla dzieci ze wspólna łazienkę. Na drugim Pietrze znajdują się: pokój nauczycielski, gabinet Pani Dyrektor, gabinet pielęgniarki, gabinet logopedy, a także najbardziej lubiana przez dzieci sala w przedszkolu, gdzie znajduje się suchy basen z kolorowymi piłeczkami. Jest tam również sala audiowizualna i garderoba ze strojami.

Wokół budynku i na placu zabaw jest wiele zieleni. Plac zabaw wyposażony jest w sprzęt wykonany z drewna.

Przedszkole Nr 1 choć ma już 73 lat, to dopiero od 1998 roku posiada swojego patrona i hymn przedszkola.
Jest nim Krasnal Hałabała.