INFORMACJA O PROJEKCIE

 „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy INT-28” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi partnerami oraz placówkami przedszkolnymi i szkolnymi, dzięki zaplanowanym kursom językowym oraz wspólnym spotkaniom, podczas których w sposób praktyczny zostaną sprawdzone nabyte umiejętności językowe.

Czas trwania projektu: wrzesień 2019 r. - 28 lutego 2022 r.
W naszym przedszkolu:

-od września 2019, udział w projekcie brały dzieci 5-letnie, które przez dwa lata uczestniczyły w zajęciach języka niemieckiego,

-od 1.09.2021 r. do 28.2022 r., uczestniczyć w projekcie będą dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2015),

-zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, po 0,5 godziny zegarowej.

Udział jest dobrowolny i bezpłatny. Dziecko do projektu zgłaszane jest przez rodzica, który wypełnia komplet dokumentów i oddaje w  przedszkolu..

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz druki – komplet wymaganych dokumentów – dostępne są w zakładce na stronie internetowej przedszkola lub
u nauczycielek grup.  

Wszelkich informacji udziela dyrektor przedszkola – tel. 91 3332720

Zapraszamy do udziału w projekcie.