Materiał rozwojowy Marii Montessori

prev next

Materiał do ćwiczeń praktycznego dnia- związany jest z samoobsługą, zdrowiem, troską o środowisko, zwyczajami oraz normami społecznymi

Materiał sensoryczny - rozwija poznanie zmysłowe (smak, słuch, dotyk, węch),poznaje barwy, kształty, figury, bryły, wymiary, różnorodne tworzywa, ciężar przedmiotów. To wszystko służący pobudzaniu aktywności umysłowej, bogaceniu doświadczenia dziecka z uwzględnieniem potrzebę ruchu i aktywności dziecka.

Materiał dotyczący działalności artystycznej - związany jest z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.

Materiał do edukacji matematycznej- poprzez doświadczenia na materiale rozwojowym dziecko: porównuje, klasyfikuje, poznaje cyfry, figury geometryczne, ćwiczy liczenie i dokonuje prostych operacji matematycznych.

Materiał do edukacji językowej – pomaga w rozwoju i doskonaleniu motoryki, orientacji przestrzennej, koordynacji ruchów oka i ręki, rozpoznawania dźwięków mowy, głosek, liter, sylab – a co za tym idzie rozwijaniu umiejętności czytania i pisania.

Materiał do wychowania religijnego - przedstawiający przypowieści biblijne. Z dziećmi 5-6-letnimi, będzie prowadził te zajęcia nauczyciel religii, na życzenie rodziców.

Materiał do wychowania kosmicznego, czyli dla kultury życia- obejmuje wiedzę z zakresu geografii, biologii
i historii.