Dlaczego Pedagogika Montessori zasługuje na zainteresowanie?

 • Bo dobrze służy dzieciom – wychodzi naprzeciw ich potrzebom i zainteresowaniom, które my dostrzegliśmy również w trakcie „dni otwartych sal”, współdziałania grup i codziennych działaniach
  z dziećmi.
 • Prace naukowe autorstwa M. Montessori opatrywał swoim autografem Papież Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Wymieniali osobę M. Montessori i dzieło jej życia jako wzór godny naśladowania dla wszystkich nauczycieli kobiet świata.
 • Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, pracujące wg zasad Pedagogiki Montessori, od 90 lat istnieją w większości krajów na każdym kontynencie. Jest wiele szkół i przedszkoli również
  w Polsce.
 • Pedagogika Montessori podaje gotowe i sprawdzone rozwiązania teoretyczne i praktyczne metodyki nauczania.
 • Określa precyzyjnie, nie tylko czego i kiedy uczyć dzieci, ale także JAK UCZYĆ.
 • Nie ma w polskim systemie edukacji metody nauczania, która byłaby lepiej obudowana pomocami dydaktycznymi.
 • Pomoce te tworzą zwarty i logiczny łańcuch, począwszy od nauki mycia rąk, przelewania, wiązania sznurowadeł aż do działań matematycznych, nauki czytania i pisania.