PROJEKT

 „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy INT-28” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi partnerami oraz placówkami przedszkolnymi
i szkolnymi, dzięki zaplanowanym kursom językowym oraz wspólnym spotkaniom, podczas których w sposób praktyczny zostaną sprawdzone nabyte umiejętności językowe.

Czas trwania projektu: wrzesień 2019 r. - 28 lutego 2022 r.

W naszym przedszkolu:

  •  udział w projekcie wezmą dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2014), które przez dwa lata będą uczestniczyły
    w zajęciach języka niemieckiego,
  •  nauka odbywać się będzie w grupach (15 osób), dwa razy w tygodniu, po 0,5 godziny zegarowej.

Udział jest dobrowolny i bezpłatny. Dziecko do projektu zgłaszane jest przez rodzica, który wypełnia komplet dokumentów i dostarcza do dyrektora przedszkola lub nauczyciela grupy.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz druki – komplet wymaganych dokumentów – dostępne są
w zakładce na stronie internetowej przedszkola lub u nauczycielek grup.  

Wszelkich informacji udziela dyrektor przedszkola – tel. 913332720

Zapraszamy do udziału w projekcie.

zał. 1 do regulaminu - Dane osobowe- Kwest osobowy - uczniowie.pdf
zał. 2 do regulaminu - oświadczenie uczestnika .pdf
zał. 3 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy.pdf
zał. 4 do regulaminu - oświadczenie o rezygnacji.pdf