Nasi partnerzy

UWAGA RODZICE!

W związku z nowymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, prosimy wszystkich rodziców dzieci kontynuujących i nowo przyjętych,
 o zapoznanie się z nową procedurą obowiązują od 1 września 2020 r.

Procedura Opieka COVID-P1 od 1.09.2020.pdf
Aneks nr 1 do procedury.pdf

Informujemy także, że w związku ze zmianą organizacji dnia ustalone zostały nowe godziny poszczególnych posiłków:

8:20 - I śniadanie

10:00 - II śniadanie

11:30 - obiad, II danie

13:30 – zupa

Życzcie dzieciom smacznego i cierpliwie na nie poczekajcie.


Witamy na stronie  Przedszkola Montessori
im. Krasnala Hałabały w Gryfinie


Przedszkole powstało z myślą o stworzeniu miejsca, w którym dzieci otoczone miłością i szacunkiem będą rozwijały się zgodnie ze swoim indywidualnym tempem,
w świadomie przygotowanym dla nich otoczeniu.

Maria Montessori powiedziała: „Jedno nie ulega wątpliwości: świadoma wola jest potęgą, która rozwija się dzięki ćwiczeniu i pracy. Naszym zadaniem jest wolę kształcić a nie złamać. […] Dlatego ani matka, ani nauczycielka nie zbudują umysłu dziecka. Nie będą jego architektami, mogą jedynie wspierać twórczą pracę jaką wykonuje samo dziecko.”

Jeśli pragniesz, by Twoje Dziecko:

  •  przebywało w przyjaznej, serdecznej i twórczej atmosferze, pełnej akceptacji i szacunku dla jego indywidualności,
  •  pracowało według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe,
  •  rozwijało swoje indywidualne zdolności i kreatywność,
  •  zdobywało wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność,
  •  budowało poczucie własnej wartości,
  •  rozwijało samodzielność myślenia i działania,
  •  kształtowało w sobie umiejętności społeczne,
  •  miało swobodę dokonywania niezależnych wyborów,
  •  poznawało wartości uniwersalne takie jak: dobro, piękno, prawda, miłość, tolerancja.

Zapraszamy do Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały !